Home
Grafik Berdasarkan Golongan
Grafik Berdasarkan Eselon
Grafik Berdasarkan Pendidikan
Grafik Berdasarkan Umur

[Kembali]
Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan (Keadaan 15-01-2017)
Gol I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
Jumlah 32 5 92 17 1026 460 614 269 1571 2097 1301 1257 4586 307 33 3 1