Home
Grafik Berdasarkan Golongan
Grafik Berdasarkan Eselon
Grafik Berdasarkan Pendidikan
Grafik Berdasarkan Umur

[Kembali]
Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan (Keadaan 19-02-2017)
Gol I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
Jumlah 32 5 91 17 996 456 602 260 1507 1930 1215 1153 4193 273 33 3 0